Disclaimer

De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is.

Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Alle data getoond op deze website, inclusief tekst, foto’s, illustraties, afbeeldingen, namen of handelsnamen, logo’s, product- en diensten trademarks zijn de eigenschap van of gelicenseerd door Permeduc en zijn beschermd door copyright, handelsmerk recht en/of een andere vorm van eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele wijze overdraagbaar op personen of rechtspersonen die toegang hebben tot deze site.

De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor non-commerciële en/of privé doeleinden. De gebruiker van deze website is niet toegestaan om de informatie op deze website te reproduceren, wijzigen, verwijderen, doorsturen, distribueren of verspreiden of het beschikbaar te maken voor derden in ruil voor betaling zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Permeduc.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Cookies

Voor een optimale service maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkele ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, afbeeldingen, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding.